Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3394 ze dne 29. 5. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

8/816                         14. 6. 2018
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci subjektu HC VÍTKOVICE RIDERA, a.s., IČO 26861836, maximálně ve výši 8.500.000 Kč na projekt Winter Classic Ostrava 2019, s časovou použitelností od 1. 6. 2018 do 31. 3. 2019

8/816                         14. 6. 2018
2. rozhodlo

uzavřít se subjektem HC VÍTKOVICE RIDERA, a.s., IČO 26861836, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup