Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 36/3105 ze dne 10. 4. 2018

č. 18/1529 ze dne 8. 8. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 5/410 ze dne 14. 9. 2017

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

8/818                         14. 6. 2018
1. rozhodlo

uzavřít DODATEK č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evidenční číslo 05174/2017/KPP ze dne 30. 11. 2017 s Městem Jablunkov, IČO 00296759, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup