Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje                           

č. 39/3400   ze dne 29. 5. 2018

k usnesením zastupitelstva kraje           

19/1966 ze dne 21. 4. 2016

8/820                         14. 6. 2018
1. schvaluje

dodatek č. 12 ke zřizovací listině organizace Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČO 00095354, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

8/820                         14. 6. 2018
2. vydává

dodatek č. 12 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup