Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje                           

č. 39/3411 ze dne 29. 5. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

8/827                         14. 6. 2018
1. bere na vědomí

žádost obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Technologie pro cestující se zdravotním handicapem a řešení mimořádných událostí na provozní ploše“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

8/827                         14. 6. 2018
2. rozhodlo

poskytnout investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., IČO 26827719, v maximální výši 420.000 Kč, na projekt „Technologie pro cestující se zdravotním handicapem a řešení mimořádných událostí na provozní ploše“, s časovou použitelnosti od 1. 6. 2018 do 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup