Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje                           

č. 39/3405 ze dne 29. 5. 2018

8/828                         14. 6. 2018
1. bere na vědomí

žádost organizace Bezpečně na silnicích o.p.s. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Na kole jen s přilbou“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

8/828                         14. 6. 2018
2. rozhodlo

neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje organizaci Bezpečně na silnicích o.p.s., IČO 28733932, s odůvodněním dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup