Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3408 ze dne 29. 5. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/381 ze dne 15. 6. 2017

8/829                         14. 6. 2018
1. bere na vědomí

informaci o stavu stavby „Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava v km 14,486 – 14,90“


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup