Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3418 ze dne 29. 5. 2018

8/830                         14. 6. 2018
1. bere na vědomí

žádost subjektu Slezský železniční spolek, IČO 05424089 o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 668.760 Kč na projekt „Prázdninové turistické vlaky Bruntál – Malá Morávka“

8/830                         14. 6. 2018
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 668.760 Kč subjektu Slezský železniční spolek, IČO 05424089, na realizaci projektu „Prázdninové turistické vlaky Bruntál – Malá Morávka“ s časovou použitelností od 1. 5. 2018 do 31. 10. 2018 a uzavřít se subjektem Slezský železniční spolek smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 dle předloženého materiálu za podmínky předložení dokladu o přidělení kapacity dráhy na trati č. 384200 Bruntál – Malá Morávka dle Prohlášení o dráze celostátní a regionální 2018


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup