Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/597 ze dne 14. 12. 2017

č. 4/262 ze dne 15. 6. 2017

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

č. 7/703 ze dne 14. 3. 2018

k usnesení rady kraje

č. 39/3428 ze dne 29. 5. 2018

8/836                         14. 6. 2018
1. souhlasí

s celoročním hospodařením Moravskoslezského kraje za rok 2017 bez výhrad

8/836                         14. 6. 2018
2. schvaluje

Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2017 dle příloh č. 1 – 5 předloženého materiálu

8/836                         14. 6. 2018
3. rozhodlo

přidělit finanční prostředky ze zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření kraje za rok 2017 do Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje ve výši 100.000 tis. Kč

8/836                         14. 6. 2018
4. rozhodlo

přidělit finanční prostředky ze zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření kraje za rok 2017 do Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA ve výši 100.000 tis. Kč


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup