Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

k usnesení rady kraje

č. 39/3424 ze dne 29. 5. 2018

8/841                         14. 6. 2018
1. bere na vědomí

a) úpravy rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 k 15. 5. 2018

b) plnění příjmů a čerpání výdajů k 30. 4. 2018


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup