Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje          

č.   39/3429 ze dne 29. 5. 2018

8/846                         14. 6. 2018
1. rozhodlo

a) vyjmout z hospodaření organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, Purkyňova 1654/12, Opava, IČO 47813130, nemovitou věc, a to:

pozemek parc. č. 165, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 467, Předměstí, občanská vybavenost,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava,

a to ode dne 1. 8. 2018

b) předat k hospodaření organizaci Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace, Havlíčkova 520/1, Opava, IČO  47813482, nemovitou věc, a to:

pozemek parc. č. 165, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 467, Předměstí, občanská vybavenost,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava,

a to ke dni 1. 8. 2018


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup