Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje         

č.   39/3429 ze dne 29. 5. 2018

8/848                         14. 6. 2018
1. schvaluje

dodatek č. 13 ke zřizovací listině organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace, Havlíčkova 520/1, Opava, IČO  47813482, uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

8/848                         14. 6. 2018
2. vydává

dodatek č. 13 ke zřizovací listině organizace kraje dle bodu 1. tohoto usnesení


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup