Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3439 ze dne 29. 5. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/578 ze dne 14. 12. 2017

8/849                         14. 6. 2018
1. rozhodlo

nahradit přílohu č. 1 materiálu schváleného usnesením zastupitelstva kraje č. 6/578 ze dne 14. 12. 2017 přílohou č. 1 předloženého materiálu

8/849                         14. 6. 2018
2. rozhodlo

nahradit přílohu č. 3 materiálu schváleného usnesením zastupitelstva kraje č. 6/578 ze dne 14. 12. 2017 přílohou č. 2 předloženého materiálu

8/849                         14. 6. 2018
3. rozhodlo

nahradit přílohu č. 4 materiálu schváleného usnesením zastupitelstva kraje č. 6/578 ze dne 14. 12. 2017 přílohou č. 3 předloženého materiálu

8/849                         14. 6. 2018
4. rozhodlo

nahradit přílohu č. 5 materiálu schváleného usnesením zastupitelstva kraje č. 6/578 ze dne 14. 12. 2017 přílohou č. 4 předloženého materiálu

8/849                         14. 6. 2018
5. rozhodlo

nahradit přílohu č. 6 materiálu schváleného usnesením zastupitelstva kraje č. 6/578 ze dne 14. 12. 2017 přílohou č. 5 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup