Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3433 ze dne 29. 5. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016

č. 4/259 ze dne 15. 6. 2017

8/852                         14. 6. 2018
1. rozhodlo

změnit v bodě 26) usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2254 ze dne 22.  9. 2016 dobu a výši profinancování a kofinancování projektu „Sociální služby pro osoby s duševním onemocněním v Suchdolu nad Odrou“ z „2017 – 2019 ve výši  20.000.000 Kč“ na „2017 – 2020 ve výši 38.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu

8/852                         14. 6. 2018
2. rozhodlo

změnit v bodě 30) usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2254 ze dne 22.  9. 2016 dobu a výši profinancování a kofinancování projektu „Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, p.o.“ z „2017 – 2019 ve výši  20.000.000 Kč“ na „2017 – 2020 ve výši 28.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu

8/852                         14. 6. 2018
3. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Chráněné bydlení Fontána“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady 16.000.000 Kč dle předloženého materiálu

8/852                         14. 6. 2018
4. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Chráněné bydlení Fontána“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 2 – Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, specifický cíl 2.1. Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v letech 2018-2020 ve výši 16.000.000 Kč dle předloženého materiálu

8/852                         14. 6. 2018
5. rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu „Chráněné bydlení Fontána“ připravovaného k předložení do Integrovaného regionálního operačního programu v letech 2021-2025 v maximální výši 17.500.000 Kč

8/852                         14. 6. 2018
6. rozhodlo

změnit v bodě 20) usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2254 ze dne 22.  9. 2016 dobu a výši profinancování a kofinancování projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo v Bruntále“ z „2017 – 2019 ve výši  19.000.000 Kč“ na „2017 – 2020 ve výši 27.500.000 Kč“ dle předloženého materiálu

8/852                         14. 6. 2018
7. rozhodlo

změnit v bodě 1) usnesení zastupitelstva kraje č. 4/259 ze dne 15.  6. 2017 dobu a výši profinancování a kofinancování projektu „Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále“ z „2017 – 2019 ve výši  38.000.000 Kč“ na „2017 – 2020 ve výši 58.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu

8/852                         14. 6. 2018
8. souhlasí

u projektu „Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 58.000.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v letech 2017-2020 v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

8/852                         14. 6. 2018
9. rozhodlo

změnit v bodě 14) usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2254 ze dne 22.  9. 2016 dobu a výši profinancování a kofinancování projektu „Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále“ z „2017 – 2019 ve výši  30.000.000 Kč“ na „2017 – 2020 ve výši 44.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup