Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3442 ze dne 29.5.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/567 ze dne 14.12.2017

č. 19/1990 ze dne 21.4.2016

8/853                         14. 6. 2018
1. mění

v bodě 3) usnesení zastupitelstva kraje č. 19/1990 ze dne 21.  4. 2016 dobu a výši profinancování a kofinancování projektu „Muzeum automobilů Tatra“ z „2016 – 2019 ve výši  123.000.000 Kč“ na „2016 – 2020 ve výši 147.000.000 Kč“ za podmínky aktualizace příslušného metodického pokynu 21. výzvy IROP Muzea – zrušení limitu maximální výše celkových výdajů projektu dle důvodové zprávy

8/853                         14. 6. 2018
2. rozhodlo

ukončit přípravu projektu „Kapucínský klášter – Dům v zahradě Páně“ připravovaného k předložení do Integrovaného regionální operačního programu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup