Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3452 ze dne 29. 5. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/569 ze dne 14. 12. 2017

8/857                         14. 6. 2018
1. schvaluje

dodatek č. 26 ke zřizovací listině organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO 00844641, ve znění uvedeném v příloze č. 1 předloženého materiálu

8/857                         14. 6. 2018
2. vydává

dodatek č. 26 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup