Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3452 ze dne 29. 5. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 5/429 ze dne 14. 9. 2017

8/859                         14. 6. 2018
1. schvaluje

dodatek č. 30 ke zřizovací listině organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 48804525, ve znění uvedeném v příloze č. 3 předloženého materiálu

8/859                         14. 6. 2018
2. vydává

dodatek č. 30 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup