Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 26/2325 ze dne 5. 12. 2017

č. 32/2849 ze dne 27. 2. 2018

č. 40/3584 ze dne 12. 6. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/576 ze dne 14. 12. 2017

č. 7/717 ze dne 14. 3. 2018

8/862                         14. 6. 2018
1. bere na vědomí

návrh optimalizace struktury poskytované zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních zřizovaných a založených Moravskoslezským krajem

8/862                         14. 6. 2018
2. schvaluje

optimalizační úpravy struktury poskytované zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních zřizovaných a založených Moravskoslezským krajem, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup