Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 40/3585 ze dne 12. 6. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/2049 ze dne 23. 6. 2016

8/863                         14. 6. 2018
1. rozhodlo

zrušit kofinancování projektu „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Havířov, p. o.“, organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, ve výši 9.900 tis. Kč


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup