Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3464 ze dne 29. 5. 2018

8/864                         14. 6. 2018
1. bere na vědomí

informaci o projektu „Laboratoře virtuální reality“ předloženého do Integrovaného regionálního operačního programu

8/864                         14. 6. 2018
2. rozhodlo

změnit v bodě 18) usnesení č. 4/318 ze dne 15. 6. 2017 výši rizika vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů projektu „Laboratoře virtuální reality“ z „2.833.820 Kč“ na „32.000.000 Kč“


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup