Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3471 ze dne 29. 5. 2018

8/865                         14. 6. 2018
1. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Naplňování protidrogové politiky Moravskoslezského kraje“ financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost s předpokládanými náklady 20.000.000 Kč

8/865                         14. 6. 2018
2. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Systém pomoci vedoucí k návratu a setrvání v domácím prostředí“ financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost s předpokládanými náklady 30.500.000 Kč

8/865                         14. 6. 2018
3. rozhodlo

změnit název projektu v bodě 4) usnesení zastupitelstva kraje č. 6/585 ze dne 14. 12. 2017 z „Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji II.“ na „Zvyšování efektivity a podpora využívání nástrojů systému péče o ohrožené děti v Moravskoslezském kraji“

8/865                         14. 6. 2018
4. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Zvyšování efektivity a podpora využívání nástrojů systému péče o ohrožené děti v Moravskoslezském kraji“ předkládaný do Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní osy 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou v letech 2019 - 2021 ve výši 14.250.000 Kč dle předloženého materiálu

8/865                         14. 6. 2018
5. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Podpora komunitní práce v MSK II“ předkládaný do Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní osy 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou v letech 2019 - 2021 ve výši 15.200.000 Kč dle předloženého materiálu

8/865                         14. 6. 2018
6. rozhodlo

změnit v bodě 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 2/68 ze dne 22. 12. 2016 termín realizace projektu „Optimalizace odborného sociálního poradenství a poskytování dluhového poradenství v Moravskoslezském kraji“ z let 2017 – 2020 na 2019 – 2021


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup