Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje      

č. 39/3480    ze dne 29. 5. 2018

8/868                         14. 6. 2018
1. bere na vědomí

informaci o stavu projektu „MIREU - Mining and Metallurgy Regions
of EU“ dle předloženého materiálu

8/868                         14. 6. 2018
2. rozhodlo

nepokračovat v přípravě projektu „MIREU - Mining and Metallurgy Regions
of EU“ připravovaného k předložení do Operačního programu HORIZON 2020

8/868                         14. 6. 2018
3. rozhodlo

ukončit přípravu projektu „Foster excellence in the Moravian-Silesian Region“ připravovaného k předložení do Operačního programu HORIZONT 2020


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup