Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3481 ze dne 29. 5. 2018

8/869                         14. 6. 2018
1. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Efektivní rozvoj zaměstnanců KÚ MSK“ financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost s předpokládanými náklady 10.300.000 Kč

8/869                         14. 6. 2018
2. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Efektivní rozvoj zaměstnanců KÚ MSK“ předkládaný do Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní osy 4 – Efektivní veřejná správa ve výši 10.300.000 Kč v letech 2020 – 2022 dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup