Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3470 ze dne 29. 5. 2018

8/871                         14. 6. 2018
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotace partnerům projektu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít Smlouvy o partnerství, zpracování osobních údajů a o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu na realizaci aktivit projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji II“ realizovatelného v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci, s časovou použitelností od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2019


zpět - nové hledání
frame-scrollup