Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 33/2959 ze dne 12. 3. 2018

č. 39/3489 ze dne 29. 5. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/669 ze dne 14. 3. 2018  

8/872                         14. 6. 2018
1. rozhodlo

uzavřít Memorandum o spolupráci mezi členy Evropského seskupení pro územní spolupráci TRITIA v rámci Platformy pro uhelné regiony procházející přeměnou.    


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup