Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

k usnesení rady kraje

č. 39/3494 ze dne 29. 5. 2018

č. 40/3602 ze dne 12. 6. 2018

8/873                         14. 6. 2018
1. rozhodlo

poskytnout investiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu obec Bohušov, IČO 00295876, na realizaci projektu „Lávka přes řeku v rekreačním areálu“ ve výši 500.000 Kč s časovou použitelností od 15. 5. 2018 do 30. 6. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

8/873                         14. 6. 2018
2. rozhodlo

poskytnout investiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu obec Slezské Pavlovice, IČO 00576093, na realizaci projektu „Odpočinkový a relaxační park“ ve výši 290.500 Kč s časovou použitelností od 1. 6. 2018 do 31. 8. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup