Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

k usnesení rady kraje

č. 30/2613    ze dne 23. 1. 2018

č. 39/3483    ze dne 29. 5.2018

8/875                         14. 6. 2018
1. rozhodlo

poskytnout investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního „Programu na podporu financování akcí s podporou EU“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

8/875                         14. 6. 2018
2. rozhodlo

dofinancovat dotační program Program na podporu financování akcí s podporou EU z rozpočtu kraje na rok 2019 ve výši 17.493,5 tis. Kč


zpět - nové hledání
frame-scrollup