Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

k usnesení rady kraje

č. 39/3478 ze dne 29. 5. 2018

8/876                         14. 6. 2018
1. rozhodlo

neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 obci Dolní Tošanovice, IČO 00576875, na spolufinancování nákladů spojených s realizací akce „Podpora prodejny potravin“ ve výši 76.000 Kč


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup