Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

k usnesení rady kraje

č. 39/3493 ze dne 29. 5. 2018

8/877                         14. 6. 2018
1. rozhodlo

poskytnout investiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Osoblažská úzkorozchodná dráha o.p.s., IČO 02558521, na realizaci projektu „Rekonstrukce a odkup nemovitostí na úzkorozchodné trati na Osoblažsku“ maximálně ve výši 7.000.000 Kč s časovou použitelností od 1. 6. 2018 do 31. 10. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup