Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

k usnesení rady kraje

č. 39/3493 ze dne 29. 5. 2018

8/878                         14. 6. 2018
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Charita Opava, IČO 43964591, na realizaci projektu „Vydání publikace 10 LET FOTOSOUTĚŽE MŮJ SVĚT“ ve výši 148.220 Kč s časovou použitelností od 1. 9. 2018 do 28. 2. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup