Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3485 ze dne 29. 5. 2018

č. 33/2980 ze dne 12. 3. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

8/879                         14. 6. 2018
1. rozhodlo

poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2018 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


zpět - nové hledání
frame-scrollup