Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

k usnesení rady kraje

č. 27/2483 ze dne 12. 12. 2017

č. 38/3333 ze dne 15. 5. 2018

8/880                         14. 6. 2018
1. rozhodlo

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v rámci dotačního „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 neúspěšným žadatelům v rámci dotačního „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018“ dle přílohy č. 2 tohoto usnesení


zpět - nové hledání
frame-scrollup