Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1766 ze dne 17.12.2015

č. 4/295 ze dne 15.6.2017

č. 20/2098 ze dne 23.6.2016

k usnesení rady kraje

č. 69/5702 ze dne 9.6.2015

č. 14/1149 ze dne 30.5.2017

č. 85/6820 ze dne 8.12.2015

č. 38/3332 ze dne 15. 5. 2018

8/881                         14. 6. 2018
1. rozhodlo

a)    zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015

b)   zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2016

8/881                         14. 6. 2018
2. rozhodlo

a)    uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00345/2016/RRC ze dne 4. 3. 2016, s obcí Horní Bludovice, IČ 00296686, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)   uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 05588/2016/RRC ze dne 17. 10. 2016, s obcí Žermanice, IČ 00494259, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup