Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3474 ze dne 29. 5. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 5/446 ze dne 14. 9. 2017

8/882                         14. 6. 2018
1. rozhodlo

uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 05476/2017/RRC se subjektem TATRA TRUCKS a.s., IČO 01482840, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup