Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 37/3216    ze dne 24. 4. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520       ze dne 14. 12. 2017

8/883                         14. 6. 2018
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 71.000 Kč obci Otice, IČO 00300543, na projekt 3. setkání občanů DSO Mikroregionu Hvozdnice, s časovou použitelností od 1. 4. 2018 do 31. 8. 2018, a uzavřít s touto obcí smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup