Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 38/3331 ze dne 15. 5. 2018

8/884                         14. 6. 2018
1. rozhodlo

změnit způsob vyplacení dotace schválené usnesením zastupitelstva kraje č. 7/745 ze dne 14. 3. 2018 subjektu Obec Háj ve Slezsku, IČO 00300021, dle přílohy č. 1


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup