Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

k usnesení rady kraje

č. 39/3479 ze dne 29. 5. 2018

8/885                         14. 6. 2018
1. rozhodlo

poskytnout peněžité dary ve výši 525.000 Kč ve 24. ročníku krajského kola soutěže „Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2018“ a to takto:

a)    obci za 1. místo v krajském kole soutěže ve výši 250.000 Kč,

b)   obci za 2. místo v krajském kole soutěže ve výši 150.000 Kč,

c)    obci za 3. místo v krajském kole soutěže ve výši 100.000 Kč,

d)   obci za moderní knihovnické a informační služby ve výši 25.000 Kč


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup