Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 33/2982    ze dne 12. 3. 2018

č. 39/3482    ze dne 29. 5. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520       ze dne 14. 12. 2017

8/888                         14. 6. 2018
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2018“ žadatelům uvedeným v přílohách č. 1, 2 a 3 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


zpět - nové hledání
frame-scrollup