Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 36/3128 ze dne 10. 4. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 5/444 ze dne 14. 9. 2017

8/889                         14. 6. 2018
1. rozhodlo

uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 04062/2017/RRC se subjektem KČT, odbor Beskydy, IČO 02773562, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup