Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3468 ze dne 29. 5. 2018

8/890                         14. 6. 2018
1. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Moderní metody pěstování rostlin“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady 8.000.000 Kč

8/890                         14. 6. 2018
2. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Přírodní vědy v technických oborech“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady 10.000.000 Kč

8/890                         14. 6. 2018
3. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Specializované laboratoře na SPŠ chemické akademika Heyrovského v Ostravě“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady 10.000.000 Kč

8/890                         14. 6. 2018
4. rozhodlo

schválit změnu názvu projektu „Podpora technických oborů“ na „Podpora technických a řemeslných oborů v MSK“


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup