Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/178 ze dne 16. 3. 2017

č. 5/454 ze dne 14. 9. 2017

k usnesení rady kraje

č. 4/256 ze dne 22. 12. 2016

č. 19/1713 ze dne 29. 8. 2017

č. 33/2978 ze dne 12. 3. 2018

8/893                         14. 6. 2018
1. rozhodlo

zmírnit podmínky programu Program obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017

8/893                         14. 6. 2018
2. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01878/2017/RRC s obcí Žabeň, IČO 00576867, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup