Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3461 ze dne 29. 5. 2018

8/894                         14. 6. 2018
1. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt Revitalizace přírodní památky Stará řeka, předkládaný do Operačního programu Životní prostředí, v letech 2018 – 2020, ve výši 4.000.000 Kč dle předloženého materiál

8/894                         14. 6. 2018
2. rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu Revitalizace přírodní památky Stará řeka, předkládaného do Operačního programu Životní prostředí, v letech 2021 – 2030, v maximální výši 300.000 Kč

8/894                         14. 6. 2018
3. rozhodlo

zahájit realizaci projektu Revitalizace přírodní památky Stará řeka financovatelného Operačního programu Životní prostředí v roce 2018 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

8/894                         14. 6. 2018
4. bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu Revitalizace přírodní památky Stará řeka v předpokládané výši 104.060 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

8/894                         14. 6. 2018
5. rozhodlo

ukončit přípravu projektů připravovaných k předložení do Operačního programu Životní prostředí:

a)    EVL Karviná-rybníky, tvorba biotopu páchníka hnědého

b)   Revitalizace EVL Osoblažský výběžek


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup