Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3368 ze dne 29.5.2018

8/895                         14. 6. 2018
1. schvaluje

změnu stanov obchodní společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a. s., se sídlem Na Jízdárně 1245/7, 702 00 Ostrava, IČO: 47673168, za podmínky, že rada kraje v působnosti valné hromady této společnosti rozhodne o zvýšení základního kapitálu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup