Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 32/2868 ze dne 27. 2. 2018

č. 40/3591 ze dne 12. 6. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

8/897                         14. 6. 2018
1. rozhodlo

a)    poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v rámci dotačního „Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)   poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v rámci dotačního „Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách“ náhradnímu žadateli uvedenému v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VI. a čl. XI. podmínek dotačního programu a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    neposkytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v rámci dotačního „Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu


zpět - nové hledání
frame-scrollup