Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 40/3589 ze dne 12. 6. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/319 ze dne 15. 6. 2017

č. 6/586 ze dne 14. 12. 2017

8/898                         14. 6. 2018
1. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 s obcí Doubrava, IČ: 00562424, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

8/898                         14. 6. 2018
2. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 s městem Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 00296651, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

8/898                         14. 6. 2018
3. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 s městem Fulnek, IČ: 00297861, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

8/898                         14. 6. 2018
4. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 s obcí Hodslavice, IČ: 00297917, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

8/898                         14. 6. 2018
5. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 s obcí Janovice, IČ: 00493619, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

8/898                         14. 6. 2018
6. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 s městem Klimkovice, IČ: 00298051, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

8/898                         14. 6. 2018
7. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 s městem Třinec, IČ: 00297313, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup