Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 21/1914 ze dne 26. 9. 2017

č. 39/3502 ze dne 29. 5. 2018

8/905                         14. 6. 2018
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro roky 2017-2019 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

8/905                         14. 6. 2018
2. rozhodlo

použít finanční prostředky z Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje v maximální výši 2.257.700 Kč v souladu s čl. 4 body 2 a 3 statutu tohoto fondu dle předloženého materiálu


zpět - nové hledání
frame-scrollup