Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 32/2901 ze dne 27. 2. 2018

č. 39/3514 ze dne 29. 5. 2018

8/909                         14. 6. 2018
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Podpora Koncepce mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji“ v roce 2018 žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

8/909                         14. 6. 2018
2. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Podpora Koncepce mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji“ v roce 2018 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VI. Podmínek dotačního programu „Podpora Koncepce mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji“ v roce 2018 a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

8/909                         14. 6. 2018
3. rozhodlo

neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Podpora Koncepce mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji“ v roce 2018 žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení


zpět - nové hledání
frame-scrollup