Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3506 ze dne 29. 5. 2018

8/910                         14. 6. 2018
1. rozhodlo

neposkytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 žadateli Junák – český skaut, středisko Strážci Ostrava, z. s., IČO 62348078, ve výši 4.582.729,13 Kč na úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí klubovny skautského střediska Strážci; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup