Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3532 ze dne 29. 5. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

8/911                         14. 6. 2018
1. rozhodlo

poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 příjemci Obec Bystřice, IČO 00296562, ve výši 3.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Bazén Bystřice – líheň reprezentace“; s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

8/911                         14. 6. 2018
2. rozhodlo

uzavřít smlouvu s příjemcem finančních prostředků Obec Bystřice, IČO 00296562, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

8/911                         14. 6. 2018
3. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2018 příjemcům:

a)   Nadační fond na podporu fotbalové mládeže Moravskoslezského kraje, IČO 03845117, ve výši 487.872 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Bezpečné branky 2018“; s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

b)   Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Výchova talentované mládeže v LH – r. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008“; s časovou použitelností od 1. 6. 2018 do 30. 5. 2019

c)    CENTRUM INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ OSTRAVA, IČO 26996448, ve výši 375.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Vzhůru do Tokia – atletický kemp 2018“; s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018,

d)   Nadační fond Českého klubu olympioniků regionu Severní Morava, IČO 28618734, ve výši 300.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Humanitární podpora fyzických osob, které se zúčastnily olympijských her a správa nadačního fondu“; s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

e)   HANDBALL MARKETING s.r.o., IČO 29446252, ve výši 250.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Reprezentace MS kraje extraligovým týmem HCB Karviná v zahraničí“; s časovou použitelností od 1. 6. 2018 do 31. 12. 2018

f)    Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379, ve výši 500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora talentované mládeže Moravskoslezského kraje ve sjezdovém lyžování“; s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

g)   T.J. Dukla Frenštát, z.s., IČO 26598108, ve výši 500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora talentované mládeže vrcholového sportu – skoku na lyžích Dukly Frenštát“; s časovou použitelností od 1. 4. 2018 do 31. 12. 2018

h)   Sokolská župa Moravskoslezská, IČO 18051570, ve výši 115.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Účast cvičenců na XVI. všesokolském sletu v Praze“; s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

i)     Sportovní klub FC Hlučín, z.s., IČO 42864313, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Sportuj s Moravskoslezským krajem v Hlučíně“ s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

8/911                         14. 6. 2018
4. rozhodlo

uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

a)   Nadační fond na podporu fotbalové mládeže Moravskoslezského kraje, IČO 03845117, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)   Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

c)    CENTRUM INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ OSTRAVA, IČO 26996448, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

d)   Nadační fond Českého klubu olympioniků regionu Severní Morava, IČO 28618734, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

e)   HANDBALL MARKETING s.r.o., IČO 29446252, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

f)    Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

g)   T.J. Dukla Frenštát, z.s., IČO 26598108, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

h)   Sokolská župa Moravskoslezská, IČO 18051570, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

i)     Sportovní klub FC Hlučín, z.s., IČO 42864313, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

8/911                         14. 6. 2018
5. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě 04312/2018/ŠMS s příjemcem finančních prostředků Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČO 00534544, dle přílohy č. 23 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup