Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3535 ze dne 29. 5. 2018

8/912                         14. 6. 2018
1. rozhodlo

o závazku kraje v předpokládané maximální výši 30 mil. Kč k zajištění  podpory organizace sportu a pravidelné sportovní činnosti na území Moravskoslezského kraje pro rok 2019 dle podmínek Memoranda o spolupráci uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

8/912                         14. 6. 2018
2. rozhodlo

uzavřít Memorandum o spolupráci se subjektem Česká unie sportu, z.s., IČO 00469548; dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup