Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 33/30005 ze dne 12. 3. 2018

8/915                         14. 6. 2018
1. rozhodlo

poskytnout návratnou finanční výpomoc příspěvkové organizaci Moravskoslezského kraje v odvětví školství Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813130, ve výši 1.660.000 Kč k zajištění financování nákupu výukové pomůcky v rámci dotačního programu Centra odborné přípravy Ministerstva zemědělství s jednorázovou splatností nejpozději do 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu, za podmínky vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci uvedeného dotačního programu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup